แก้ไข PDF
ออนไลน์ฟรี
ไฟล์ล่าสุด:
ไฟล์ที่ใช้งานได้
30 นาที
DOCX เป็น PDF

DOCX เป็น PDF

เปลี่ยนสกุลเอกสาร DOCX เป็น PDF ออนไลน์

ววิธีการเปลี่ยนสกุล DOCX เป็น PDF

มันเป็นสิ่งที่ง่ายในการใช้เครื่องมือเพื่อแปลง DOCX เป็น PDF เพียงอัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (โดยการกดปุ่มสีเขียน “เพิ่มไฟล์” หรือโดยการลายและวางไฟล์) หรือจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox และการแปลงจะเริ่มต้นหลังจากนั้นอัตโนมัติ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์” หลังจากการแปลงเสร็จสิ้นเพื่อดาวน์โหลดผลลัพธ์ของไฟล์ PDF

ไม่มีลายน้ำ

คุณสามารถใช้งานตัวแปลงไฟล์ DOCX เป็น PDF โดย PDF Candy เอกสารนำเข้าสกุล DOCX ยังคงจะได้รับความปลอดภัยและไม่เปลี่ยนแปลง การแปลงสกุลไฟล์ PDF นั้นเป็นบริการฟรีและไม่มีการเพิ่มลายน้ำใดๆในไฟล์ที่อัพโหลด

รวดเร็วและง่าย

ใช้บริการของพวกเราเพื่อแปลงเอกสารสกุล DOCX เป็น PDF ด้วยการคลิกเมาส์ 2 ครั้ง อัพโหลดไฟล์และบันทึกเป็นเอกสาร PDF ใหม่เมื่อการแปลงสำเร็จ