Thả file ở đây
trình chỉnh sửa PDF
trực tuyến miễn phí
File cuối cùng:
File khả dụng
30 phút
Nối PDF

Nối PDF

Kết hợp các file PDF trong một tài liệu

Cách kết hợp các file PDF

Đầu tiên, bạn cần kéo và thả file PDF để nối vào khung ở trên từng cái một hoặc hàng loạt. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các file muốn xuất hiện trong file kết quả bằng cách kéo thả. Khi thực hiện xong, nhấn "NốЭ" để kết hợp các file PDF. Tải xuống file khi quá trình hoàn tất.

Bảo mật trình nối PDF

Nối file PDF trực tuyến với dịch vụ này từ PDF Candy là hoàn toàn an toàn vì chúng tôi không lưu trữ file cũng như chia sẻ chúng. Tìm hiểu thêm điều này ở trang chính sách bảo mật.

Trình nối PDF miễn phí, không quảng cáo!

PDF Candy cung cấp cho bạn một công cụ duy nhất để nối các file PDF và hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Không cần đăng ký và điều quan trọng không kém - không có quảng cáo gây phiền nhiễu trên toàn bộ trang web.