Đăng nhập để tiếp tục
hoặc là
Bằng cách sử dụng PDF Candy, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Ngôn ngữ
Nén PDFChỉnh sửa PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút
Đăng ký

PDF sang RTF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Chuyển đổi PDF sang tài liệu định dạng văn bản có thể chỉnh sửa

hoặc kéo & thả

Chuyển đổi PDF sang RTF như thế nào

Tải lên tài liệu PDF từ thiết bị của bạn (sử dụng nút "Thêm file” hoặc kỹ thuật kéo hoặc thả) hoặc từ các dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive hoặc Dropbox) để chuyển đổi từ định dạng PDF sang RTF. Nhấn nút "Tải file xuống" để lưu file RTF mới hoặc nhấn biểu tượng Google Drive hoặc Dropbox để tải lên tài khoản lưu trữ đám mây.

Văn bản có thể chỉnh sửa

Chuyển đổi PDF sang định dạng RTF với PDF Candy để có cơ hội để có thể chỉnh sửa văn bản ban đầu của tài liệu PDF giữ nguyên tất cả định dạng.

Dễ sử dụng

Chuyển đổi PDF sang RTF tự động bắt đầu ngay sau khi tài liệu được tải lên PDF Candy. Toàn bộ quá trình chỉ yêu cầu 2 bước từ người dùng: tải lên file PDF và tải xuống file RTF chỉ trong vài giây.
"PDF sang RTF" đánh giá: 
4.6
 (3,284 phiếu bầu)

Sử dụng công cụ này ít nhất một lần để đánh giá nó.

Chọn gói
Desktop + Web Hàng năm
$4/tháng
$18/tháng
75%
OFF
Những gì được bao gồm?
 • Truy cập PDF Candy Web
 • Truy cập PDF Candy Desktop
 • Không giới hạn giờ
 • Tăng kích thước file mỗi tác vụ đến 500 MB
 • Xử lý ưu tiên cao (Không hàng đợi)
 • Video Candy WEB
 • Image Candy WEB
Lựa chọn
Web Hàng tháng
$6/tháng
Những gì được bao gồm?
 • Truy cập PDF Candy Web
 • Không giới hạn giờ
 • Tăng kích thước file mỗi tác vụ đến 500 MB
 • Xử lý ưu tiên cao (Không hàng đợi)
Lựa chọn
Desktop + Web Trọn đời
$99
trả một lần
Những gì được bao gồm?
 • Truy cập PDF Candy Web
 • Truy cập PDF Candy Desktop
Lựa chọn
Xuất sắc
Trustpilot