Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Không có tài khoản? Đăng ký tại đây
Quên mật khẩu?
Vui lòng nhập email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhận được thư có liên kết đặt lại mật khẩu.
Vui lòng kiểm tra email của bạn, cảm ơn bạn.
Thư có liên kết đặt lại mật khẩu đã được gửi thành công đến
Ngôn ngữ
Nén PDFChỉnh sửa PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút
Đăng ký

Chỉnh sửa dữ liệu PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Thay đổi dữ liệu PDF: Tác giả, tiêu đề, ngày tạo...

hoặc kéo & thả

Chỉnh sửa dữ liệu PDF như thế nào

Chỉnh sửa dữ liệu PDF trực tuyến nhờ hỗ trợ từ PDF Candy, bắt đầu bởi tải lên file cần xử lý: nút "Thêm file" cho phép bạn tải lên file từ thiết bị của mình; một cách khác bạn có thể sử dụng là kỹ thuật kéo và thả. Thêm các giá trị dữ liệu mới, nhấn nút "Áp dụng thay đổi" và tải xuống file PDF mới bằng cách nhấn nút "Tải xuống PDF".

Bảo vệ quyền riêng tư

Bạn có thể sử dụng các công cụ của PDF Candy ngay cả khi cần chỉnh sửa dữ liệu PDF các tài liệu quan trọng và riêng tư. Chỉ sử dụng file tải lên để xử lý bằng công cụ được chọn. Bạn có thể đọc thêm trong phần Điều khoản sử dụng trang web.

Trình chỉnh sửa dữ liệu PDF đơn giản

Công cụ chỉnh sửa dữ liệu PDF này cho phép bạn thay đổi các giá trị dữ liệu của file PDF tải lên sau đây: Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Từ khoá, Thời gian tạo và Thời gian chỉnh sửa. Chỉ cần nhập dữ liệu mới vào các trường tương ứng và áp dụng thay đổi.
"Chỉnh sửa dữ liệu PDF" đánh giá: 
4.7
 (6,762 phiếu bầu)

Sử dụng công cụ này ít nhất một lần để đánh giá nó.