Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Không có tài khoản? Đăng ký tại đây
Quên mật khẩu?
Vui lòng nhập email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhận được thư có liên kết đặt lại mật khẩu.
Vui lòng kiểm tra email của bạn, cảm ơn bạn.
Thư có liên kết đặt lại mật khẩu đã được gửi thành công đến
Ngôn ngữ
Nén PDFChỉnh sửa PDFNối PDFPDF sang Word
0
File cuối cùng:
File khả dụng: 120 phút
Đăng ký

Bảo mật PDF

Thêm công cụ này vào mục yêu thích

Đặt mật khẩu tài liệu PDF miễn phí

hoặc kéo & thả

Cách bảo mật PDF

Để đặt mật khẩu bảo vệ file PDF, thêm file vào công cụ (sử dụng cơ chế kéo và thả hoặc kích nút "Thêm file"). Nhập mật khẩu cho tài liệu, nhập lại một lần nữa để tránh lỗi chính tả, nhấn nút "Bảo mật PDF", và lưu file mới có bảo vệ gần như ngay lập tức.

Dịch vụ trực tuyến đáng tin cậy

Không cần cài đặt bất cứ gì với dịch vụ bảo vệ file PDF trực tuyến này. Duy trì bảo mật file tải lên ở mức cao nhất và không sử dụng nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích bảo mật.

Bảo vệ file PDF tốt hơn

Đảm bảo bạn sử dụng mật khẩu đủ mạnh để bảo vệ file của mình. Sử dụng ít nhất 6 ký tự: Ký tự Latinh, bao gồm cả chữ in hoa và số. Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị không nên sử dụng mật khẩu giống nhau cho tất cả các tài liệu của bạn.
"Bảo mật PDF" đánh giá: 
4.7
 (2,289 phiếu bầu)

Sử dụng công cụ này ít nhất một lần để đánh giá nó.